Vahinkotapahtumasovellus
työturvallisuuteen

NearMiss on mobiili ja tehokas kokonaisratkaisu työturvallisuuden parantamiseen.


Helppokäyttöinen sovellus mahdollistaa läheltä piti -tilanteiden nopean raportoinnin ja auttaa ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymisen.


Raportontityökalulla voitte kätevästi mitata eri skenaarioiden vaikutukset tuottavuuteen, aikatauluun ja tehokkuuteen.

Arrow
Arrow
Slider
Mahdollistaa välittömän, paikanpäältä tehtävän ilmoittamisen
Raportoi tilanteet heti ja kertoo tulevat kustannukset
Parantaa työturvallisuutta ja vähentää kuluja

Nearmiss raportoi oikein!

Oikea ja välitön raportointi säästää aikaa, kuluja ja parantaa merkittävästi työturvallisuutta ja -terveyttä.

tarkastaja.jpg

Perinteisen raportoinnin ongelmat

Raportointi on usein työlästä ja puhtaasti käsityötä, johon kuluu työ aikaa ja se on tarpeettoman hankalaa.

Manuaalinen raportointi lisää myös virheiden ja väärinymmärrysten määrää, jotka vuorostaan aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia

Puutteellinen työturvallisuus ja raportointi merkittävästi heikentävät tuottavuutta ja aiheuttavat ylimääräisiä kuluja.

Raportointi kuuluu työsuojelulakiin!